USŁUGI PRAWNE
 

KANCELARIA PRAWNA G&G

Zespół G&G jako profesjonaliści odpowiedzialni za Państwa dobro i ochronę prawną świadczą usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo informatyczne: Internet jest nowym kanałem przekazywania informacji i wymiany myśli. Następuje to za pośrednictwem połączeń telefonicznych między platformami tworzącymi przestrzeń wirtualną.

Prawnik Garcia Cepas jest cyberaktywistą, który zajmuje się walką o zapewnienie, aby Internet został przestrzenią wolności myśli i równości szans, gdzie obywatele mogliby posiadać takie same prawa zarówno w świecie fizycznym, jak i wirtualnym. Jest również radcą w gazecie Seguridad0.com i współpracuje z magazynem Red Seguridad.

Kwestie, którymi się zajmujemy to:

 • Licencje, kontrakty SOFTWAR – obrona praw autorskich programistów
 • Prawa własności intelektualnej – patenty, znaki towarowe
 • Cyberprzestępczość
 • Podpis cyfrowy
 • Włamania i skanowanie portów

Prawo handlowe: Wszyscy wiemy, że rozwój gospodarki jest powiązany z tworzeniem prywatnych firm i wolnym handlem. Prawo handlowe można więc zdefiniować jako normy ustalające ramy wolnej wymiany produktów i usług.

 • Tworzenie firm
 • Odnawianie, wprowadzanie nowego kapitału
 • Weksle
 • Upadłość firmy i zawieszenie płatności
 • Patenty i znaki towarowe

Prawo podatkowe: Zajmujemy się także pomocą w rozliczaniu podatków:

 • RENT – podatek
 • dochodowy IVA ( VAT )
 • Podatek Spadkowy
 • SELF
 • Księgowość
 • Inspekcje

Prawo pracy: Ta dziedzina prawa zajmuje się ustalaniem relacji między pracodawcą a pracobiorcą. Najczęstsze kwestie problematyczne to:

 • Kontrakty
 • Zwolnienia
 • Ubezpieczenia
 • Pensje, renty, emerytury

Prawo administracyjne: Ustanawia relacje między obywatelem, a Administracją Publiczną.

 • W jego zakres wchodza miedzy innymi
 • Sankcje, mandaty
 • Wykroczenia, łamanie przepisów administracyjnych
 • Odpowiedzialność za wyrządzenie szkód

 

 

 
Gabinete Jurídico G & G. Zalozony 2006.
info@gabinete-g.com/ +34 91 3861929

 

idioma español