DLA CUDZOZIEMCÓW
 

KANCELARIA PRAWNA G&G

Prawo Imigracyjne dotyczy osób, przebywających na terytorium Królestwa Hiszpanii, które nie posiadają jednak obywatelstwa hiszpańskiego. Wyraża się ono między innymi w ustawach, pozwalających cudzoziemcom na legalny pobyt oraz podjęcie pracy, w celu zintegrowania się ze społeczeństwem hiszpańskim.

Najczęściej spotykane sytuacje, w których cudzoziemcy potrzebują pomocy prawnej to:

- Ubieganie się o „pozwolenie na pobyt oraz podjęcie pracy”

- Łączenie rodzin

-Kwestie dotyczące pobytu osób nieletnich i niepracujących

- Wspólnoty mieszkaniowe, w których obywatele innych państw (w tym UE ) stają się członkami rodzin hiszpańskich poprzez np.: zawarcie związku małżeńskiego

- Wspólnoty mieszkaniowe, w których obywatele innych państw (w tym UE ) stają się członkami rodzin hiszpańskich poprzez np.: zawarcie związku małżeńskiego

- Przepisy szczegółowe dotyczące studentów zagranicznych, łączących naukę z podjęciem pracy zarobkowej

- Uzyskiwanie obywatelstwa poprzez stały, długoterminowy pobyt na terytorium Hiszpanii, lub np.: zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Hiszpanii

- Uznawanie orzeczeń wystawionych przez Sądy Zagraniczne ( potwierdzanie zgodności )

- Ubieganie się o uniknięcie wydalenia poza terytorium Hiszpanii i składanie podań o przedłużenie legalnego pobytu

- Przedłużanie zezwoleń na pobyt

Innym sposobem uzyskiwania przez cudzoziemców przedluzenia pozwolenia na pobyt i podjecie pracy sa upowazniajace do tego wyjatkowe okolicznosci np.: dlugie zamieszkiwanie na terytorium Hiszpanii, zwane inaczej „prawem zasiedzenia”.


 
Gabinete Jurídico G & G. Zalozony 2006.
info@gabinete-g.com/ +34 91 3861929

 

 

idioma español